Geef GEEN toestemming voor inzage in uw dossier door de zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraars zijn bezig om via toestemming van u, de patiënt, inzage te vragen in uw dossier bij uw therapeut.

Waarschijnlijk hopen zij op deze wijze geld te kunnen besparen of terug te vorderen door bijvoorbeeld het aantal gegeven behandelingen in twijfel te trekken op basis van de gegevens uit uw dossier.

Eigenlijk proberen ze op niet integere wijze en voor de verkeerde redenen ( GELD! ), inzage in uw privégegevens te verkrijgen.

Waarom denken wij dat het over geld gaat? Omdat de kans erg klein is dat de zorgverzekeraar op basis van de (prive-)gegevens uit uw dossier u inhoudelijk gaat adviseren om tot een nog beter behandelresultaat te komen of u gaat mededelen dat zij extra gelden voor u hebben vrijgemaakt om uw gezondheid nog verder te bevorderen.

Om te voorkomen dat u na uw toestemming voor inzage slechter af ben: geef geen inzage!

Dit is uw recht en daar mag/kan de verzekeraar niets aan veranderen. Wees dus niet bang om GEEN inzage te geven.

Zoals u weet hebben wij bij Het Therapeutisch Centrum Leiderdorp bewust GEEN contracten met zorgverzekeraars en dragen geen enkele verantwoording voor alle gevolgen die ontstaan uit uw relatie met uw zorgverzekeraar.

Wij hopen u hiermee in eerlijkheid goed geïnformeerd te hebben.

Tot uw dienst,

Het team van Therapeutisch Centrum Leiderdorp.
Comments are Closed