TARIEVEN

 

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van onze tarieven:

Tarieven

Screening Fysiotherapie/Osteopathie € 20,00
Consult fysiotherapie € 40,00
Complexe en/of meervoudige zitting Fysiotherapie € 80,00
Toeslag Fysiotherapie aan huis € 25,00
Consult Osteopathie € 80,00
1e consult Methode Kanij € 200,00
Vervolg consult Methode Kanij € 120,00

Bovengenoemde prijzen zijn van toepassing op één consult. De duur van ieder consult wordt bepaald door de therapeut op basis van de benodigde interventie en kan variabel zijn.

U komt in aanmerking voor vergoeding van uw behandeling via uw aanvullende zorgverzekering, mits u een RESTITUTIEPOLIS heeft.

Let op: 

Sinds 2007 werken wij bewust  zonder contracten  met zorgverzekeringsmaatschappijen.

Daar wij geen contracten met zorgverzekeraars hebben afgesloten dragen wij volledig geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet verkrijgen van vergoedingen voor onze behandelingen. Tevens is het niet aan ons om administratieve handelingen te verrichten en/of contact te onderhouden met uw zorgverzekeraar aangaande welke zaken dan ook die spelen tussen u en uw zorgverzekeraar. U heeft gekozen voor een zorgverzekeraar (logisch) en wij hebben bewust voor geen enkele zorgverzekeraar gekozen.