Wijzig afspraak

Voor het wijzigen van uw afspraak kunt u telefonisch contact op nemen met het secretariaat van Het Therapeutisch Centrum Leiderdorp.

Als wij niet instaat zijn uw oproep direct te beantwoorden, spreek dan altijd uw naam, tel.nummer en boodschap op de voicemail in. Onze voicemail registreert de tijd waarop u inspreekt.

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende artikel uit de algemene-en betalingsvoorwaarden:

4.3 Indien een patiënt verhinderd is een afspraak met de Praktijk na te komen dan zal hij de afspraak tijdig, te weten in ieder geval 24 uur van te voren, afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Indien patiënt zonder afgezegd te hebben afwezig is op een gemaakte afspraak zal er een absentienota verzonden worden. Deze absentienota zal niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar.

Met dank voor uw begrip.