THERAPIE

Het Therapeutisch Centrum Leiderdorp biedt verscheidene therapieën aan. De therapeut zal met u kijken welke therapie geïndiceerd is. Kennis en vaardigheden worden gebundeld om tot een optimaal herstel te komen.

Zorg fysiotherapie therapeutisch centrum leiderdorp