Uitloopregel

De uitloopregel

Bij uitloop door de behandelend therapeut kan een afspraak kosteloos worden verzet of geannuleerd indien de tijd van uitloop van de voorgaande behandeling langer bedraagt dan de helft van de voor uw afspraak gereserveerde tijd.

Deze regel is niet van toepassing indien er sprake is van een uitloop als gevolg van het moeten verlenen van spoedeisende hulp.

Wij vragen u om begrip bij uitloop, daar het vaak begrip en aandacht is voor de patiënt die in behandeling is waardoor wij uitlopen.

Zorg zoals zorg ooit bedoelt was.

Het TCL-team.